JAIME INCER BARQUERO. Biografia sylwetki - Jaime Incer Barquero

Doktor Jaime Incer Barquero urodził się w 1934 roku w Boaco/Nikaragua w Ameryce Środkowej. Nagrodzony min. przez Towarzystwo National Geographic i Fundację Howarda G.
Buffetta za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ekologii. Założył i prowadzi ruch na rzecz ochrony środowiska w swoim kraju, w obrębie organizacji akademickich, rządowych i pozarządowych. Zainspirował i wykształcił wielu działaczy ekologicznych z Nikaragui i innych krajów Ameryki Środkowej.

„Należy pogodzić Nikaraguę z naturą i położyć kres nieracjonalnemu wykorzystywaniu zasobów naturalnych, aby zapobiec stopniowej zamianie kraju w pustynię”.

Wykształcenie
Jaime Incer Barquero studiował początkowo w Instytucie Pedagogicznym w Managui - stolicy swego kraju. Naukę kontynuował na wydziale farmacji i chemii do roku 1959 na Uniwersytecie w Leon/Nikaragua. Następnie doktoryzował się w zakresie nauk biologicznych na Uniwersytecie w Michigan/USA w 1963 roku.

Jest pierwszym nikaraguańskim biologiem, który powrócił do ojczyzny po ukończeniu studiów w Stanach Zjednoczonych. Z tego względu jak i z powodu wszechstronnych zasług na rzecz kraju, jest jedną z najbardziej szanowanych osób w Nikaragui.
Mombacho Vulcano, Granada Nicaragua. Photo by Keith.--KEITH 19:30, 9 July 2005 (UTC)[CC BY-NC-ND 2.0 ], Wikimedia.org


Nikaragua - ojczyzna Jaime Incer'a Barquero
Aby docenić działalność doktora Jaime Incer'a Barquero należy zrozumieć sytuację narodu i kraju z którego pochodzi.

Tereny Nikaragui stanowiły od dawna strategiczny obszar dla wielu światowych mocarstw, które korzystały z terytorium tego kraju dla własnych korzyści i bez poszanowania ludności oraz zasobów ziemi. Kraj był targany ciągłymi wewnętrznymi konfliktami i gnębiony przez wieloletni reżim wojskowy. Jeśli ktoś miał szansę zdobyć wykształcenie za granicą, to najczęściej nie wracał już do kraju.

Obecnie Nikaragua to nadal dość słabo rozwinięty kraj - przede wszystkim rolniczy, nastawiony głównie na wielkie plantacje bawełny, kawy, kukurydzy, ryżu, bananów i tytoniu.

Stopniowe zmiany

Nikaragua jest krajem, który uczynił największy postęp w konsolidacji obszarów chronionych w swoim regionie. Nadal jednak jednym z jego największych wyzwań jest ich chronienie - z powodu nielegalnego wyrębu lasów i spalania drewna.

Jaime Incer nie ustaje w walce aby władze państwa działały na rzecz tworzenia społeczeństwa obywatelskiego i wpływały na prywatnych przedsiębiorców, aby „pogodzić Nikaraguę z naturą i położyć kres nieracjonalnemu wykorzystywaniu zasobów naturalnych, aby zapobiec stopniowej zamianie kraju w pustynię”.


17 procent nikaraguańskiego terytorium zostało uznanych za obszar chroniony, jednak większość z nich nadal pozbawiona jest ochrony i zarządzania, szczególnie w obszarze Pacyfiku i w centrum kraju. Jaime Incer nie ustaje w walce o wykonanie "obszernej realizacji programu" dla ochrony różnorodności biologicznej oraz edukacji ekologicznej społeczeństwa.

Wielkie nikaraguańskie jeziora położone w południowo-wschodniej części kraju mogą być źródłem wody dla coraz większej liczby ludności. Incer wezwał Komitet Wykonawczy i posłów Zgromadzenia Narodowego Nikaragui do rozdysponowania funduszy aby je oczyścić.

Osiągnięcia
Jaime Incer jest twórcą Fundacji na Rzecz Ochrony Przyrody, oraz Nikaraguańskiej Fundacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, a także przewodniczącym Nikaraguańskiego Stowarzyszenia Astronomów.

Napisał 12 książek z zakresu przyrody, farmacji, ochrony środowiska i historii - opatrzonych wspaniałymi fotografiami jego autorstwa.

Przyczynił się do rozwoju szkolnictwa i programów nauczania w dziedzinie nauk przyrodniczych oraz tworzenia parków narodowych. W 1975r. doprowadził do utworzenia na terenach wulkanu Masaya Parku Narodowego, pierwszego w tej kategorii, który został założony w Nikaragui.
Krater Wulkanu Masaya, gdzie powstał Park Narodowy, By (WT-shared) Mrkstvns2 at wts wikivoyage (This file was imported from Wikivoyage WTS.) [CC BY-SA 1.0], via Wikimedia Commons


Utworzył Wydział Nauk Biologicznych (UNAN Managua) w 1965 roku.

Założył Wyższą Szkołę Ekologii i Zasobów Naturalnych na Uniwersytecie Ameryki Środkowej i National Herbarium (AAU), (1975).

Pełnił funkcje promotora planu działania w zakresie środowiska naturalnego lasu (IRENA) (1992-1993)

Jako minister środowiska stopniowo utworzył blisko 70 obszarów chronionych dotyczących wybrzeży, jezior, gór i wulkanów, które teraz wchodzą w skład Krajowego Systemu Obszarów Chronionych (SINAP).

Zadbał o wykorzystanie znacznej pomocy międzynarodowej przeznaczonej dla ochrony biologicznej rezerwatów, zwłaszcza w Bosawás i Indio Maiz. Kilka lat później tereny te dołączyły do korytarza biologicznego, który rozciąga się od południowego Meksyku aż do Kolumbii.

Na poziomie regionalnym Jaime Incera był przewodniczącym amerykańskiej Centralnej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju (CCAD), a podczas jego administracji zostało przeprowadzone pierwsze spotkanie prezydentów krajów Ameryki Środkowej w październiku 1994 r., kiedy podpisano Sojusz Zrównoważonego Rozwoju, którego Jaime Incer Barquero był głównym inicjatorem. Jest także jednym z inicjatorów istniejących przepisów prawnych w Nikaragui.
Jaime Incer Barquero drugi od prawej, 212 rok, By MRECIC ARG (z120120a-1Uploaded by russavia) [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons
Ekologia.pl
Ocena (3.8) Oceń:

Pasaż zakupowyprzejdź do pasażu pasaż

Ogłoszenia - ekologia.pl
Szukaj sylwetki ekologa
>> Zamknij <<
Pasaż zakupowy