DOROTA ZAWADZKA. Biografia sylwetki - Dorota Zawadzka

Dr inż. Dorota Zawadzka  - pracownik Instytutu Nauk Leśnych Uniwersytetu Łódzkiego, specjalistka ds. leśnictwa, ornitolog. Jest ekspertem w zakresie ochrony głuszca, gatunkiem tym zajmuje się od wielu lat.W roku 2000 na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego obroniła rozprawę doktorską pt.: „Liczebność, ekologia żerowania i rozrodu zespołu ptaków drapieżnych w Wigierskim Parku Narodowym”.  Należy do Grouse Specialists Group / Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN, ang. International Union for Conservation of Nature). Jest członkiem Rady Programowej Fundacji Ochrony Głuszca.

Była przewodniczącą I Międzynarodowej Konferencji „Ochrona Kuraków Leśnych”, która odbyła się 16-18 października 2007 roku w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Lasy Janowskie” w Janowie Lubelskim.  
Główne cele konferencji to:
  • stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń na temat ekologii i ochrony kuraków leśnych w Polsce,
  • integracja środowisk, organizacji i instytucji odpowiedzialnych i zainteresowanych ochroną kuraków w Polsce,
  • podsumowanie dotychczasowych efektów prac badawczych i działań ochronnych,
  • nawiązanie współpracy międzynarodowej,
  • opracowanie założeń krajowych programów ochrony, monitoringu i restytucji,
  • przeprowadzenie warsztatów dla służby leśnej i służb ochrony przyrody.


Publikacje

W roku 2007 pracowała nad opracowaniem pt.: „Synteza biotopu i preferencje środowiskowe głuszca w Puszczy Augustowskiej” zleconym przez Ministerstwo Środowiska.

Jest współautorką opracowania „Badania genetyczne głuszca – weryfikacja danych ekologicznych i kierunków ochrony” zleconego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2009).

Krajowa strategia ochrony i gospodarowania populacją głuszca.
Opracowanie dla departamentu Leśnictwa, Ochrony Przyrody i Krajobrazu MOŚZNiL. Radom, s. 37 (1999)
Autorzy: Zawadzki J., Sudnik W., Zawadzka D.

Zmiany rozmieszczenia i liczebność głuszca Tetrao urogallus L. w Puszczy Augustowskiej oraz propozycje aktywnej ochrony gatunku.
Sylwan, 11: 67–75 (1999)
Autorzy: Zawadzki J., Sudnik W., Zawadzka D.

Rębnie – e-poradnik – praca zbiorowa
Rozdział: Rębnie a środowisko głuszca (2005)
Ocena (3.2) Oceń:
Szukaj sylwetki ekologa
>> Zamknij <<