JULIAN ALEKSANDROWICZ. Sylwetka - Julian Aleksandrowicz

Praca zawodowaDo roku 1939 pracował pracował jako asystent w Szpitalu św. Łazarza w Krakowie, w oddziale prowadzonym przez twórcę polskiej szkoły hematologicznej, prof. Tadeusza Tempkę.
Zajmował się m.in. możliwością przechowywania krwi, co przyczyniło się do usprawnienia działań stacji krwiodawstwa w czasie działań wojennych.

Po wybuchu wojny został przydzielony do 72 pułku piechoty, biorąc czynny udział w walkach. W 1941 r. został uwięziony w krakowskim getcie, gdzie przyczynił się do organizacji jednego z tamtejszych szpitali. Po trzech latach udało mu się uciec z obszaru getta, skąd trafił do Korpusu "Jodła" Armii Krajowej. Zyskał tam pseudonim "Doktor Twardy". Za swój udział w walkach został potem odznaczony wieloma odznaczeniami, m.in. krzyżem Virtuti Militari.

W 1950 roku powierzono mu organizację III Kliniki Chorób Wewnętrznych, którą potem kierował przez niemal 30 lat. Placówka, przekształcona potem w Klinikę Hematologii AM, stała się jednym z głównych ośrodków medycznych w Polsce.

Osiągnięcia

Badania hematologiczne prof. Aleksandrowicza koncentrowały się na morfologii i funkcji komórek krwi. Pod koniec lat czterdziestych sformułował neounitarystyczną teorię hemopoezy. Przewidział istnienie nowych jednostek chorobowych, które poznano i opisano w następnych latach. Prowadził także badania ultrastrukturalne komórek krwi, które zaowocowały wydaną w 1955 r. monografią „Mikroskopia elektronowa komórek krwi”. Już w latach 50-tych prowadził badania z zakresu biologii molekularnej w białaczkach, zwracając uwagę na antropologiczne i psychologiczne czynniki predysponujące do rozwoju tej choroby. W 1960 roku rozpoczął badanie epidemiologiczne związane z nierównomiernym rozmieszczeniem zapadalności na białaczkę w Polsce i w innych krajach.

Zajmował się także poszukiwaniem metod optymalizujących monitorowanie układu biopierwiastków w organizmie. W tym celu był współautorem metody pomiaru stężeń biopierwiastków w komórkach krwi za pomocą mikrosondy rentgenowskiej sprzężonej ze skaningowym mikroskopem elektronowym.
Ocena (3.8) Oceń:

Pasaż zakupowyprzejdź do pasażu pasaż

Ogłoszenia - ekologia.pl
Szukaj sylwetki ekologa
>> Zamknij <<
Pasaż zakupowy