Energia odnawialna /OZE/ - alternatywa dla tradycyjnej energii

Energia odnawialnaEnergia wiatrowa

Energia odnawialna jest alternatywą dla energii pozyskiwanej z paliw kopalnych: węgla, ropy i gazu. Odrębnym sektorem jest energetyka jądrowa, która opiera się na reakcji rozszczepiania ciężkich pierwiastków (uranu i plutonu). W odpowiedzi na zanieczyszczenie środowiska naturalnego od kilku lat dynamicznie rozwija się sektor energii ze źródeł odnawialnych.Wartość inwestycji w odnawialne źródła energii w 2008 roku przekroczyła 120 mld dolarów. Prognozy są obiecujące – nad ulepszaniem istniejących już rozwiązań pracują najważniejsze ośrodki naukowe na świecie (m.in. MIT). Czystą energię można pozyskiwać z wiatru, ze słońca, z ciepła wód. Szansą dla polski są też badania nad czystymi technologiami węglowymi, które opierają się na zgazowywaniu węgla.
Inwestycje w energię odnawialną
Źródło: REN21
 
OZE W Polsce
Według Urzędu Regulacji Energetyki w 2006 roku działało w Polsce 886 koncesjonowanych instalacji OZE, o łącznej mocy zainstalowanej 1509,5 MW.

Wyprodukowano w nich 4221 GWh energii.
Dlaczego warto rozwijać energię pochodzącą z odnawialnych źródeł?

Procesy spalania paliw (w tym węgla) są podstawowym źródłem skażenia atmosfery stałymi i gazowymi produktami spalania. W czasie tego procesu  emitowane są przede wszystkim dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu (NOx), tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO2) oraz pyły, które zawierają metale ciężkie (np. ołów, cynk, kadm).
Ocena (3.7) Oceń:

Pasaż zakupowyprzejdź do pasażu pasaż

Ogłoszenia - ekologia.pl
Pasaż zakupowy