Energia słoneczna - alternatywna i naturalna energia słońca

Baterie słoneczneBaterie słoneczne

Energia słoneczna: Słońce dostarcza ogromne ilości energii. Na ziemię dociera jej kilka tysięcy razy więcej niż wynosi światowe zapotrzebowanie na energię. Na razie nie wykorzystujemy tego potencjału, choć energetyka słoneczna rozwija się bardzo szybko.Średnia moc energii docierającej do Ziemi waha się od ok. 100 do 300 W/m2 – czyli od 800 (północna Kanada) do 2500 (pustynie blisko równika) kWh/m2/rok. Energię ze słońca można wykorzystywać na dwa sposoby.  Do pozyskiwania ciepła wykorzystuje kolektory słoneczne. Energię elektryczną, dzięki ogniwom słonecznym, wytwarzają natomiast systemy fotowoltaiczne.
Energia słoneczna
 Źródło: Eropean Photovoltaic Industry Association
W 2008 roku ogniwa fotowoltaiczne przekroczyły  moc 13 GW.  To sześciokrotny wzrost w porównaniu do roku 2004. Liderem rynku jest Hiszpania, która zainstalowała 2,6 GW w 2008 roku. W Niemczech zainstalowano 1,5 GW, a w Stanach Zjednoczonych  310 MW.

Potencjał Polski

Polska pod względem nasłonecznienia ma podobne warunki jak np. Niemcy i Francja. Największy dopływ energii uzyskuje się na południu województwa lubelskiego. Centralna część Polski, tj. około 50% powierzchni kraju, uzyskuje napromieniowanie rzędu 1022-1048 kWh/m2/rok, a południowa, wschodnia i północna część Polski -1000 kWh/m2/rok. Najsłabsze warunki znajdują się na Śląsku - w obszarze znajdującym się na styku Czech, Niemiec i Polski. Słabo nasłonecznione jest także wybrzeże (wyjąwszy jego zachodnią część). W Polsce wykorzystywane są przede wszystkim kolektory.

Baterie słoneczne, które wytwarzają energię elektryczną stosuje się wyłącznie w instalacjach małej mocy. Zasilają głównie obiekty oddalone od sieci elektroenergetycznych – znaki drogowe, lampy etc.
Ocena (3.7) Oceń:

Pasaż zakupowyprzejdź do pasażu pasaż

Ogłoszenia - ekologia.pl
Pasaż zakupowy