Energia geotermalna - naturalne ciepło wnętrza ziemi

Źródła geotermalneŹródła geotermalne

Energia geotermalna to naturalne ciepło wnętrza Ziemi, zgromadzone w skałach i wypełniających je płynach. Na ciepło geotermalne składa się ciepło generowane w głębi Ziemi oraz ciepło powstające w skorupie ziemskiej, będące efektem przemian promieniotwórczych i reakcji chemicznych.Jak podaje Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, w sprzyjających warunkach tworzą się złoża energii geotermalnej. Są to nagromadzenia tego ciepła w wodach i parach, które wypełniają przestrzeń porową skał przepuszczalnych, występujących pod przykryciem skał nieprzepuszczalnych, na głębokościach umożliwiających ich opłacalną ekonomicznie eksploatację.

Energię geotermalną można wykorzystać w ciepłownictwie (do ogrzewania pomieszczeń) oraz do produkcji energii elektrycznej.

Produkcja

Ilość energii pochodzącej z geotermii na świecie przekroczyła 10 GW. Według raportu REN21 w 2008 roku nastąpił wzrosty o 0,4 GW. Wykorzystanie energii geotermalnej globalnie nie przekracza 1%. Projekty dotyczące tego źródła energii realizowane są w 20 krajach na całym świecie. Najbardziej rozpowszechniona jest w zamożnych krajach – w Szwajcarii, Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii. W Islandii, która posiada doskonałe warunki do rozwoju geotermii 85% domów ogrzewanych jest energią z wnętrza ziemi, a 30% z nich korzysta z energii elektrycznej wytworzonej z ciepła ziemi.
Ocena (3.7) Oceń:

Pasaż zakupowyprzejdź do pasażu pasaż

Ogłoszenia - ekologia.pl
Pasaż zakupowy