Szukaj organizacji ekologicznych

Wszystkie organizacje ekologiczne - alfabetycznie

Liga Ochrony Przyrody
Liga Ochrony Przyrody
Liga Ochrony Przyrody (LOP) powstała w Polsce w 1927 roku. Głównym założeniem jej twórców była chęć  uwrażliwiania człowieka, a szczególnie młodzieży na bogactwo i piękno przyrody, budzenia jej umiłowania, szerzenie zrozumienia istoty, znaczenia i celów ochrony przyrody stanowiącej część ochrony środowiska.
Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” od 15 lat zajmuje się szeroko rozumianą edukacją ekologiczną, przyrodniczą i obywatelską, poprzez  organizowanie warsztatów dla młodzieży,  zielonych  szkół, szkoleń, wystaw, projektów informacyjnych.
Polski Klub Ekologiczny
Polski Klub Ekologiczny
Polski Klub Ekologiczny  powstał w  1980 r. w Krakowie jako niezależna organizacja ekologiczna. PKE jako pierwszy w Polsce rozwinął ideę ekorozwoju przedstawiając ją w czasie obrad podzespołu do spraw ekologii Okrągłego Stołu.
Stowarzyszenie Centrum Europejskie Zrównoważonego Rozwoju
Stowarzyszenie Centrum Europejskie Zrównoważonego Rozwoju
Stowarzyszenie Centrum Europejskie Zrównoważonego Rozwoju (CEZR)  z siedzibą główną we Wrocławiu istnieje od 2002 roku, zrzeszając  osoby związane zawodowo z integracją europejską, ochroną środowiska, działaniami na rzecz rynku pracy i rozwoju organizacji pozarządowych.
Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”
Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”
Stowarzyszenie dla Natury „Wilk” istnieje od 1996 roku w miejscowości Lipowa. Zajmuje się ochroną przyrody, a szczególnie działaniami na rzecz ssaków drapieżnych - wilków, rysi, niedźwiedzi, wydr, borsuków i innych gatunków.
Stowarzyszenie Na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”
Stowarzyszenie Na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”
Stowarzyszenie Na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół” powstało w Toruniu w 2002 r.. Stowarzyszenie jest członkiem Rady Programu Restytucji Sokoła Wędrownego (Falco p. peregrinus) w Polsce w ramach której współpracuje z najlepszymi w kraju ośrodkami prowadzącymi hodowlę i reintrodukcję sokoła wędrownego.