Szukaj organizacji ekologicznych

Wszystkie organizacje ekologiczne - alfabetycznie

Klub Gaja
Klub Gaja jest jedną z najstarszych niezależnych pozarządowych organizacji zajmujących się ochroną środowiska naturalnego i prawami zwierząt w Polsce.
Liga Ochrony Przyrody
Liga Ochrony Przyrody (LOP) powstała w Polsce w 1927 roku. Głównym założeniem jej twórców była chęć  uwrażliwiania człowieka, a szczególnie młodzieży na bogactwo i piękno przyrody, budzenia jej umiłowania, szerzenie zrozumienia istoty, znaczenia i celów ochrony przyrody stanowiącej część ochrony środowiska.
Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” od 15 lat zajmuje się szeroko rozumianą edukacją ekologiczną, przyrodniczą i obywatelską, poprzez  organizowanie warsztatów dla młodzieży,  zielonych  szkół, szkoleń, wystaw, projektów informacyjnych.
Polski Klub Ekologiczny
Polski Klub Ekologiczny  powstał w  1980 r. w Krakowie jako niezależna organizacja ekologiczna. PKE jako pierwszy w Polsce rozwinął ideę ekorozwoju przedstawiając ją w czasie obrad podzespołu do spraw ekologii Okrągłego Stołu.
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” zostało założone w 1993 r. przez grupę biologów i osoby zajmujące się naukami przyrodniczymi. Organizacja zajmuje się szeroko pojętą ochroną przyrody i edukacją ekologiczną. Prowadzi także działania prawne i lobbingowe na rzecz przyrody. W skład Towarzystwa wchodzą specjaliści z różnych dziedzin, wspierani przez wolontariuszy.
Stowarzyszenie Centrum Europejskie Zrównoważonego Rozwoju
Stowarzyszenie Centrum Europejskie Zrównoważonego Rozwoju (CEZR)  z siedzibą główną we Wrocławiu istnieje od 2002 roku, zrzeszając  osoby związane zawodowo z integracją europejską, ochroną środowiska, działaniami na rzecz rynku pracy i rozwoju organizacji pozarządowych.