Szukaj organizacji ekologicznych

Wszystkie organizacje ekologiczne - alfabetycznie

Stowarzyszenie Obrońców Zwierząt
Stowarzyszenie Obrońców Zwierząt "ARKA"
Stowarzyszenie Obrońców Zwierząt "ARKA" istnieje od  1999 roku i jest grupą wolontariuszy, która stara się nieść pomoc oraz poświęca  swój czas zwierzętom potrzebującym pomocy. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot powstało w 1990 r., odwołuje się do założeń filozofii ekologii głębokiej, podkreślającej szacunek do wszelkich form życia. Pracownia za najważniejszy cel uznaje obronę dzikiej przyrody, najcenniejszych obszarów przyrodniczych.
Stowarzyszenie Wiejskie Zielona Przestrzeń
Stowarzyszenie Wiejskie Zielona Przestrzeń
Stowarzyszenie Wiejskie Zielona Przestrzeń zostało zarejestrowane w  2006 r. Jest niezależną organizacją pozarządową skupiającą ludzi, którym bliska jest idea zachowania tradycyjnego charakteru wsi.
Towarzystwo na rzecz Ziemi
Towarzystwo na rzecz Ziemi
Towarzystwo na rzecz Ziemi (TnZ)  jest ogólnopolską organizacją działającą na rzecz zachowania, ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń.
Towarzystwo Przyrodnicze Bocian
Towarzystwo Przyrodnicze Bocian
Towarzystwo Przyrodnicze Bocian powstało w Siedlcach w roku 1994. Swoją misję określa jako ochronę dziko żyjących gatunków roślin i zwierząt.
VIVA Akcja dla zwierząt
VIVA Akcja dla zwierząt
VIVA Akcja dla zwierząt jest fundacją znaną z akcji, demonstracji oraz protestów, mających na celu ochronę praw zwierząt, także poprzez zachęcanie do ich adopcji oraz propagowanie wegetarianizmu.