Szukaj organizacji ekologicznych

Wszystkie organizacje ekologiczne - alfabetycznie

Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”
Stowarzyszenie dla Natury „Wilk” istnieje od 1996 roku w miejscowości Lipowa. Zajmuje się ochroną przyrody, a szczególnie działaniami na rzecz ssaków drapieżnych - wilków, rysi, niedźwiedzi, wydr, borsuków i innych gatunków.
Stowarzyszenie Na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”
Stowarzyszenie Na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół” powstało w Toruniu w 2002 r.. Stowarzyszenie jest członkiem Rady Programu Restytucji Sokoła Wędrownego (Falco p. peregrinus) w Polsce w ramach której współpracuje z najlepszymi w kraju ośrodkami prowadzącymi hodowlę i reintrodukcję sokoła wędrownego.
Stowarzyszenie Obrońców Zwierząt "ARKA"
Stowarzyszenie Obrońców Zwierząt "ARKA" istnieje od  1999 roku i jest grupą wolontariuszy, która stara się nieść pomoc oraz poświęca  swój czas zwierzętom potrzebującym pomocy. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
Stowarzyszenie Ochrony Sów: Sowy SOS
Stowarzyszenie Ochrony Sów zostało założone  w 2007 roku. Funkcjonuje na terenie całego kraju, a część zadań realizowana jest regionalnie. Nadrzędnym celem stowarzyszenia jest ochrona czynna, monitoringi zwierząt ze wskazaniem na sowy.
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot powstało w 1990 r., odwołuje się do założeń filozofii ekologii głębokiej, podkreślającej szacunek do wszelkich form życia. Pracownia za najważniejszy cel uznaje obronę dzikiej przyrody, najcenniejszych obszarów przyrodniczych.
Stowarzyszenie Wiejskie Zielona Przestrzeń
Stowarzyszenie Wiejskie Zielona Przestrzeń zostało zarejestrowane w  2006 r. Jest niezależną organizacją pozarządową skupiającą ludzi, którym bliska jest idea zachowania tradycyjnego charakteru wsi.