Organizacje ekologiczne

Poniżej prezentujemy listę wybranych, działających w Polsce organizacji ekologicznych:
Centrum Prawa Ekologicznego
Centrum Prawa Ekologicznego
Centrum Prawa Ekologicznego (CPE)  jest niezależnym ośrodkiem badań i doradztwa specjalizującym się w prawie ochrony środowiska.więcej »
Fundacja Nasza Ziemia
Fundacja Nasza Ziemia
Fundacja Nasza Ziemia, założona w 1994 roku przez Mirę Stanisławską-Meysztowicz, realizuje cele pożytku publicznego, specjalizując się w edukacji ekologicznej i obywatelskiej. więcej »
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych (FWIE) jest organizacją pozarządową, non profit działającą na obszarze ochrony środowiska.więcej »
Fundacja WWF
Fundacja WWF
Fundacja WWF  powstała  w 1961 roku z inicjatywy generalnego dyrektora UNESCO Juliana Huxleya, który spostrzegł olbrzymie zagrożenie dla przyrody wynikające z dewastacji i nieograniczonych polowań.więcej »
Greenpeace
Greenpeace
Greenpeace to międzynarodowa organizacja pozarządowa, działająca od 1971r. na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Koncentruje się na najbardziej istotnych, globalnych zagrożeniach dla bioróżnorodności i środowiska.więcej »
Klub Gaja
Klub Gaja
Klub Gaja jest jedną z najstarszych niezależnych pozarządowych organizacji zajmujących się ochroną środowiska naturalnego i prawami zwierząt w Polsce.więcej »
Liga Ochrony Przyrody
Liga Ochrony Przyrody
Liga Ochrony Przyrody (LOP) powstała w Polsce w 1927 roku. Głównym założeniem jej twórców była chęć  uwrażliwiania człowieka, a szczególnie młodzieży na bogactwo i piękno przyrody, budzenia jej umiłowania, szerzenie zrozumienia istoty, znaczenia i celów ochrony przyrody stanowiącej część ochrony środowiska.więcej »
Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” od 15 lat zajmuje się szeroko rozumianą edukacją ekologiczną, przyrodniczą i obywatelską, poprzez  organizowanie warsztatów dla młodzieży,  zielonych  szkół, szkoleń, wystaw, projektów informacyjnych.więcej »
Polski Klub Ekologiczny
Polski Klub Ekologiczny
Polski Klub Ekologiczny  powstał w  1980 r. w Krakowie jako niezależna organizacja ekologiczna. PKE jako pierwszy w Polsce rozwinął ideę ekorozwoju przedstawiając ją w czasie obrad podzespołu do spraw ekologii Okrągłego Stołu.więcej »
Stowarzyszenie Centrum Europejskie Zrównoważonego Rozwoju
Stowarzyszenie Centrum Europejskie Zrównoważonego Rozwoju
Stowarzyszenie Centrum Europejskie Zrównoważonego Rozwoju (CEZR)  z siedzibą główną we Wrocławiu istnieje od 2002 roku, zrzeszając  osoby związane zawodowo z integracją europejską, ochroną środowiska, działaniami na rzecz rynku pracy i rozwoju organizacji pozarządowych.więcej »