Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych. Organizacja ekologiczna - FWIE


Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych (FWIE) - organizacja ekologiczna działającą w obszarze ochrony środowiska.

Fundacja powstała w 1989 roku w Krakowie, jej misją jest wspieranie działań sprzyjających poprawie stanu środowiska naturalnego podejmowanych przez organizacje pozarządowe, samorządy lokalne, instytucje a także zwykłych obywateli.    

Działalność Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych wspierana jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Ostatnio realizowane projekty, to:
- Zielona Inicjatywa Gospodarcza:  Partnerstwo na rzecz efektywności ekologicznej w sektorze małych i mikro przedsiębiorstw w Krakowie;
- Prawa i obowiązki w zakresie dostępu do informacji - działania na rzecz obywateli i administacji publicznej;
- Profesjonalizacja działań polskich NGO w zakresie Sprawiedliwego Handlu.

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
ul. Czysta 17/4,  31-121 Kraków
tel./fax: 0-12 631-57-30, 631-57-31, 631-57-32 e-mail: biuro@fwie.eco.pl
www.fwie.eco.pl
Ocena (3.7) Oceń:

Pasaż zakupowyprzejdź do pasażu pasaż

Ogłoszenia - ekologia.pl
Pasaż zakupowy