FUNDACJA WSPIERANIA INICJATYW EKOLOGICZNYCH. Organizacja ekologiczna - FWIE

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych (FWIE) - organizacja ekologiczna działającą w obszarze ochrony środowiska.
Fundacja powstała w 1989 roku w Krakowie, jej misją jest wspieranie działań sprzyjających poprawie stanu środowiska naturalnego podejmowanych przez organizacje pozarządowe, samorządy lokalne, instytucje a także zwykłych obywateli.    

Działalność Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych wspierana jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ostatnio realizowane projekty, to:
  • Zielona Inicjatywa Gospodarcza: Partnerstwo na rzecz efektywności ekologicznej w sektorze małych i mikro przedsiębiorstw w Krakowie;
  • Prawa i obowiązki w zakresie dostępu do informacji - działania na rzecz obywateli i administacji publicznej;
  • Profesjonalizacja działań polskich NGO w zakresie Sprawiedliwego Handlu.


Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
http://www.fwie.eco.pl/
Ocena (3.5) Oceń: