POLSKI KLUB EKOLOGICZNY. Organizacja ekologiczna - PKE

Polski Klub Ekologiczny (PKE) - organizacja ekologiczna powstała w 1980 roku w Krakowie jako niezależna organizacja ekologiczna. Polski Klub Ekologiczny jako pierwszy w Polsce rozwinął ideę ekorozwoju przedstawiając ją w czasie obrad podzespołu do spraw ekologii Okrągłego Stołu.
Idea rodząca się w okresie transformacji ustrojowej, dziś jest podstawą polityki ekologicznej państwa polskiego.

Celem działań Polskiego Klubu Ekologicznego jest:
  • realizacja idei ekorozwoju;
  • systematyczna poprawa stanu środowiska przyrodniczego oraz kształtowanie poprzez powszechną edukacje ekologiczną świadomości, że jakość życia zależy od zachowania równowagi między rozwojem cywilizacji technicznej, a wartościami humanistycznymi.

Polski Klub Ekologiczny zrzesza osoby fizyczne i prawne zainteresowane ochroną środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, skupione  w 12 Okręgach  i 2 Kołach. Główna siedziba Polskiego Klubu Ekologicznego znajduje się w Krakowie. Klub podejmuje inicjatywy, interwencje i działania na rzecz tworzenia i przestrzegania w RP prawa w zakresie równowagi ekologicznej.


Polski Klub Ekologiczny
http://www.pke-zg.org.pl/
Ocena (3.6) Oceń: