POLSKI KLUB EKOLOGICZNY. Organizacja ekologiczna - PKE


Polski Klub Ekologiczny (PKE) - organizacja ekologiczna powstała w 1980 roku w Krakowie jako niezależna organizacja ekologiczna. PKE jako pierwszy w Polsce rozwinął ideę ekorozwoju przedstawiając ją w czasie obrad podzespołu do spraw ekologii Okrągłego Stołu.

Idea rodząca się w okresie transformacji ustrojowej Dziś jest ona podstawą polityki ekologicznej państwa polskiego.


Celem działań  PKE jest: realizacja idei ekorozwoju; systematyczna poprawa stanu środowiska przyrodniczego oraz kształtowania poprzez powszechną edukacje ekologiczną świadomości, że jakość życia zależy od zachowania równowagi między rozwojem cywilizacji technicznej, a wartościami humanistycznymi.

PKE zrzesza osoby fizyczne i prawne zainteresowane ochroną środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, skupione  w 12 Okręgach  i 2 Kołach. Główna siedziba  PKE znajduje się w Krakowie. Klub podejmuje inicjatywy, interwencje i działania na rzecz tworzenia i przestrzegania w RP prawa w zakresie równowagi ekologicznej.

Polski Klub Ekologiczny
ul. Sławkowska 26A, 31–014 Kraków
tel: 0-12 423-20-47; fax: 0-12 423-20-98; e-mail: biuro@zgpke.most.org.pl
www.pke-zg.org.pl
wykop.pltwitter.plfacebook.pl
Oceń: Drukuj

Pasaż zakupowyprzejdź do pasażu pasaż

Pasaż zakupowy