POLSKIE STOWARZYSZENIE BUDOWNICTWA EKOLOGICZNEGO. Organizacja ekologiczna - PLGBC

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC - Polish Green Building Council)  - organizacja ekologiczna została zawiązana przez Agnes Vorbrodt i Rafała Schurmę w 2008 roku. Jest to organizacja non-profit, której celem jest promowanie ekologicznego budownictwa w Polsce. Swoje działanie opiera na  wspieraniu transformacji sektora budowlanego w kierunku ograniczenia zmian klimatycznych i poprawy jakości życia milionów ludzi. Organizacja opiera się na zasadach potrójnej odpowiedzialności - środowiskowej, socjalnej  i ekonomicznej. Integruje ekspertów, firmy i instytucje, które łączy idea zrównoważonego budownictwa.
Do działań Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego należą m. in.:
  • prowadzenie  szkoleń i warsztatów tematycznych (szkolenia LEED, BREEAM, wprowadzenie do WELL Building Standard®).
  • organizacja corocznych wydarzeń (PLGBC Green Building Symposium i Konferencja PLGBC Dzień Ziemi, warsztaty Green Building Tour), których celem jest promowanie zrównoważonego budownictwa.
  • inicjacja konkursu PLGBC Green Building Awards, który wyróżnia zrównoważone budynki i projekty oraz rozwiązania produktowe dla zielonego budownictwa w Polsce.
  • wydawanie raportów i publikacji (m.in. Certyfikacja Zielonych Budynków w Liczbach.)
  • stworzenie Bazy Budynków Certyfikowanych w Polsce, która zbiera informacje o obiektach certyfikowanych we wszystkich obecnych w kraju systemach oceny budynków.

Polski oddział PLGBC jest członkiem światowej federacji World Green Building, która działa w ponad 70 krajach na całym świecie.


Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC)
www.plgbc.org.pl
Ocena (2.9) Oceń: