Stowarzyszenie Centrum Europejskie Zrównoważonego Rozwoju. Organizacja ekologiczna - CEZR


Stowarzyszenie Centrum Europejskie Zrównoważonego Rozwoju (CEZR) - organizacja ekologiczna z siedzibą główną we Wrocławiu istnieje od 2002 roku, zrzeszając osoby związane zawodowo z integracją europejską, ochroną środowiska, działaniami na rzecz rynku pracy i rozwoju organizacji pozarządowych.

CEZR jest ośrodkiem szkoleniowo-doradczym prowadzącym działalność w zakresie  min. wspierania organizacji pozarządowych, edukacji ekologicznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii,  działalności eko i agro-turystycznej,  wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju,  polityki regionalnej i funduszy strukturalnych UE.


Ponadto CEZR prowadzi działalność edukacyjno-doradczą w zakresie: integracji europejskiej; promocji działalności gospodarczej;rozwoju obszarów wiejskich; tworzenia partnerstw międzysektorowych i międzynarodowych.

Centrum Europejskie Zrównoważonego Rozwoju
ul. Kołłątaja, 21 50-006 Wrocław
tel.: 0-71 797-80-52; fax: 0-71 797-80-53; biuro@cezr.org.pl
www.cezr.org.pl
wykop.pltwitter.plfacebook.pl
Oceń: Drukuj

Pasaż zakupowyprzejdź do pasażu pasaż

Ogłoszenia - ekologia.pl
Pasaż zakupowy