STOWARZYSZENIE CENTRUM EUROPEJSKIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU. Organizacja ekologiczna - CEZR

Stowarzyszenie Centrum Europejskie Zrównoważonego Rozwoju (CEZR) - organizacja ekologiczna z siedzibą główną we Wrocławiu istnieje od 2002 roku, zrzeszając osoby związane zawodowo z integracją europejską, ochroną środowiska, działaniami na rzecz rynku pracy i rozwoju organizacji pozarządowych.
Stowarzyszenie Centrum Europejskie Zrównoważonego Rozwoju jest ośrodkiem szkoleniowo-doradczym prowadzącym działalność w zakresie min. wspierania organizacji pozarządowych, edukacji ekologicznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii, działalności eko i agro-turystycznej, wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju, polityki regionalnej i funduszy strukturalnych UE.

Ponadto CEZR prowadzi działalność edukacyjno-doradczą w zakresie: integracji europejskiej; promocji działalności gospodarczej; rozwoju obszarów wiejskich; tworzenia partnerstw międzysektorowych i międzynarodowych.


Centrum Europejskie Zrównoważonego Rozwoju
http://www.cezr.org.pl
Ocena (3.5) Oceń: