Stowarzyszenie Obrońców Zwierząt "ARKA". Organizacja ekologiczna - ARKA


Stowarzyszenie Obrońców Zwierząt "ARKA" - organizacja ekologiczna istnieje od 1999 roku i jest grupą wolontariuszy, która stara się nieść pomoc oraz poświęca  swój czas zwierzętom potrzebującym pomocy. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

Celem Stowarzyszenia jest: działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, poszanowania ich, objęcia ochroną i otoczenia opieką, przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania okrucieństwa wobec zwierząt, kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt, krzewienie wśród społeczeństwa idei ochrony środowiska przyrodniczego, a zwłaszcza świata zwierząt.


„Arka” dąży do osiągnięcia swoich celów  min. przez: współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw i oraz wykroczeń dotyczących praw zwierząt;  występowanie z inicjatywami w zakresie wydawania przepisów dotyczących praw zwierząt oraz współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych z tym związanych.

Stowarzyszenie Obrońców Zwierząt "ARKA"
ul. Fińska 12, Janinów, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel.: 0-22 724-04-90; e-mail: sozarka@wp.pl
www.arka.strefa.pl
wykop.pltwitter.plfacebook.pl
Oceń: Drukuj

Pasaż zakupowyprzejdź do pasażu pasaż

Ogłoszenia - ekologia.pl
Pasaż zakupowy