Stowarzyszenie Ochrony Sów. Organizacja ekologiczna - Sowy SOS

Stowarzyszenie Ochrony Sów: Sowy SOS - organizacja ekologiczna została założona w 2007 roku. Funkcjonuje na terenie całego kraju, a część zadań realizowana jest regionalnie. Nadrzędnym celem stowarzyszenia jest ochrona czynna, monitoringi zwierząt ze wskazaniem na sowy.
Stowarzyszenie co dwa lata organizuje Ogólnopolskie Konferencje Sowy Strigiformes Polski. Prowadzi także edukację przyrodniczą. Od 2010 roku organizacja realizuje Monitoring Lęgowych Sów Leśnych wchodzący w skład Państwowego Monitoringu Środowiska zlecony przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Stowarzyszenie Ochrony Sów jest autorem i koordynatorem Atlasu Sów Polski - bazy on-line obserwacji sów (żywych i martwych) oraz śladów ich obecności. Zbierane w ten sposób dane (aktualne i archiwalne - od 1995) roku posłużą do oceny liczebności i rozmieszczenia krajowych gatunków sów. W latach 2011-2015 na Mierzei Wiślanej stowarzyszenie prowadziło badania naukowe podczas jesiennych migracji sów. Sowy były chwytane i obrączkowane w pobliżu wsi Przebrno. Od kilku lat realizuje na Pomorzu liczne projekty edukacyjne, w tym od 2016 roku najważniejszy pn. "Sowy Pomorza. Edukacja dla bioróżnorodności" dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.


Stowarzyszenie Ochrony Sów: Sowy SOS
www.sowy.sos.pl
Ocena (2.8) Oceń: