STOWARZYSZENIE WIEJSKIE ZIELONA PRZESTRZEŃ. Organizacja ekologiczna - SWZP

Stowarzyszenie Wiejskie Zielona Przestrzeń - organizacja ekologiczna zarejestrowana w 2006 r. Jest niezależną organizacją pozarządową skupiającą ludzi, którym bliska jest idea zachowania tradycyjnego charakteru wsi.
Stowarzyszenie Wiejskie Zielona Przestrzeń chce aby polska wieś przetrwała i rozwijała się wraz z bogatą kulturą oraz walorami przyrodniczymi, i jednocześnie aktywizuje mieszkańców  wpływając na harmonijny rozwój społeczny i ekonomiczny.

Członkowie Stowarzyszenia Wiejska Zielona Przestrzeń marzą aby każda wieś była mikrokosmosem tętniącym życiem z zachowanymi silnymi więziami społecznymi, a wszelkie działania były pełne szacunku wobec przyrody i dorobku poprzednich pokoleń. Zajmują się min. promocją i organizacją wolontariatu.


Stowarzyszenie Wiejskie Zielona Przestrzeń
http://www.zielona.org/
Ocena (3.4) Oceń: