TOWARZYSTWO NA RZECZ ZIEMI. Organizacja ekologiczna - TnZ


Towarzystwo na rzecz Ziemi (TnZ) - organizacja ekologiczna działającą na rzecz zachowania, ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń.

Istnieje od 1989 roku z siedzibą w Oświęcimiu. Począwszy od 1997 roku, pod obowiązującą do chwili obecnej nazwą, prowadzi działania na terenie całego kraju.


Stowarzyszenie działa również na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju demokracji lokalnej i umocnienia pokoju oraz upodmiotowienia społeczeństwa. Wspiera  społeczności lokalne zagrożone inwestycjami szkodliwymi dla środowiska, udzielając bezpłatnych porad prawnych.

Towarzystwo na rzecz Ziemi
ul. Leszczyńskiej 7, 32-600 Oświęcim
tel./fax: 0-33 842-21-20, 844-19-34; e-mail: lmkp@poczta.fm
www.tnz.most.org.pl
wykop.pltwitter.plfacebook.pl
Oceń: Drukuj

Pasaż zakupowyprzejdź do pasażu pasaż

Ogłoszenia - ekologia.pl
Pasaż zakupowy