TOWARZYSTWO NA RZECZ ZIEMI. Organizacja ekologiczna - TnZ

Towarzystwo na rzecz Ziemi (TnZ) - organizacja ekologiczna działającą na rzecz zachowania, ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń.
Towarzystwo na rzecz Ziemi istnieje od 1989 roku z siedzibą w Oświęcimiu. Począwszy od 1997 roku, pod obowiązującą do chwili obecnej nazwą, prowadzi działania na terenie całego kraju.

Stowarzyszenie działa również na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju demokracji lokalnej i umocnienia pokoju oraz upodmiotowienia społeczeństwa. Wspiera społeczności lokalne zagrożone inwestycjami szkodliwymi dla środowiska, udzielając bezpłatnych porad prawnych.


Towarzystwo na rzecz Ziemi
http://www.tnz.most.org.pl/
Ocena (3.6) Oceń: