Ekologiczna energia ze źródeł odnawialnych. Ekoenergia dla domu

Energia
Idea budowy domu ekologicznego opiera się miedzy innymi na zasadzie jego minimalnego oddziaływania na środowisko naturalne. W praktyce dom taki powinien korzystać z energii produkowanej z odnawialnych źródeł, maksymalnie uniezależniając się od kupowania energii od dostawców zewnętrznych.

W praktyce energię elektryczną można pozyskać ze słońca, z wiatru lub z wody.
W następnych akapitach zapoznamy się z korzyściami płynącymi z każdego z tych rozwiązań a także poznamy ich ograniczenia. Obok produkcji takiej energii, warto też zastanowić się jak ją zaoszczędzić. Ograniczeniem w produkcji własnej energii jest wysoki początkowy koszt inwestycji oraz długi okres jej zwrotu, ponadto tak produkowany prąd bywa droższy niż z innych źródeł.

UWAGA: Nadmiar wyprodukowanej energii będzie chętnie kupowany przez duże elektrownie, rzecz jasna o ile produkowany prąd spełni określone kryteria. W ramach założeń polityki energetycznej UE, w każdym państwie systematycznie powinien wzrastać procent energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych.
Ocena (3.7) Oceń:

Pasaż zakupowyprzejdź do pasażu pasaż

Ogłoszenia - ekologia.pl
Pasaż zakupowy