Ekologiczna energia ze źródeł odnawialnych

Idea budowy domu ekologicznego opiera się miedzy innymi na zasadzie jego minimalnego oddziaływania na środowisko naturalne. W praktyce dom taki powinien korzystać z energii produkowanej z odnawialnych źródeł, maksymalnie uniezależniając się od kupowania energii od dostawców zewnętrznych.Energia odnawialna w domu, fot. shutterstockEnergia odnawialna w domu, fot. shutterstock
 1. Energia ze słońca
 2. Energia z wiatru
 3. Energia z wody
W praktyce energię elektryczną można pozyskać ze słońca, z wiatru lub z wody. W następnych akapitach zapoznamy się z korzyściami płynącymi z każdego z tych rozwiązań a także poznamy ich ograniczenia. Obok produkcji takiej energii, warto też zastanowić się jak ją zaoszczędzić. Ograniczeniem w produkcji własnej energii jest wysoki początkowy koszt inwestycji oraz długi okres jej zwrotu, ponadto tak produkowany prąd bywa droższy niż z innych źródeł.

UWAGA!
Nadmiar wyprodukowanej energii będzie chętnie kupowany przez duże elektrownie, rzecz jasna o ile produkowany prąd spełni określone kryteria. W ramach założeń polityki energetycznej UE, w każdym państwie systematycznie powinien wzrastać procent energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych.

Energia ze słońca

Panele słoneczne instaluje się najczęściej na dachach, rzadziej korzysta się ze specjalnych masztów mogących obracać ogniwa (wyższe koszty inwestycji ale i jej większa wydajność). Według wyliczeń ekspertów 1 m2 baterii słonecznych w ciągu roku może wyprodukować do 100 kWh energii, teoretycznie zatem dla zaopatrzenia w prąd domku jednorodzinnego wystarczyłoby około 25 m2 baterii (bez ogrzewania wody i domu!). W zależności od rodzaju ogniw i instalacji koszt początkowy koszt inwestycji bywa bardzo wysoki, chociaż same koszty użytkowanie są już niskie.

Inwestycja taka staje się bardziej opłacalna, jeżeli produkowana energia ma służyć jedynie do podgrzania wody użytkowej oraz do ogrzania domu. Przy takim założeniu można zaoszczędzić nawet do 70% kosztów energii koniecznej do ogrzania wody i do 30% kosztów związanych z ogrzewaniem domu. Biorąc pod uwagę liczbę domów korzystających z ogniw fotowoltaicznych a także ilość planowanych inwestycji, jest to bez wątpienia najpopularniejszy typ zielonej energii.

Wady:
 • Wysoki koszt zakupu kolektorów i ich ograniczona sprawność.
 • Ograniczona trwałość kolektorów i rożna wydajność sezonowa.
 • Wysokie koszty konserwacji (np. okresowa wymiana akumulatorów).
 • Konieczna optymalna lokalizacja.
Turbina wiatrowa na dachu domu, fot. shutterstock

Energia z wiatru


Zestaw hybrydowy
Z uwagi na kaprysy pogody jak i ilość tak produkowanego prądu optymalnym rozwiązaniem jest zestaw hybrydowy - a więc korzystanie zarówno z przydomowej elektrowni wiatrowej jak i słonecznej. Co prawda jest to droższe rozwiązanie ale w optymalnych warunkach zapewniające ciągłe dostawy prądu i uniezależnienie się od sieci komercyjnych.
Jeszcze kilka lat temu przeważały duże urządzenia przeznaczone do komercyjnej produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Obecnie są już dostępne niewielkie, przydomowe elektrownie wiatrowe, z założenia mające produkować prąd na potrzeby domku jednorodzinnego. Do zainstalowania niewielkiej turbiny wystarczy maszt o wysokości 15-20 m ponad poziom gruntu, alternatywą może być kilkumetrowy maszt na dachu - chociaż ten ostatni nie zawsze jest możliwy do zastosowania.

Do potrzeb zasilania całego domu optymalne są modele elektrowni wiatrowych produkujące 3-5 KW. Tańsze są urządzenia wytwarzające do kilkuset watów, chociaż w tym wypadku należy je traktować raczej jako uzupełnienie innych źródeł zasilania. Najmniejsze turbiny o średnicy od 1 metra służą do wytwarzania prądu dla określonych urządzeń ale mogą też zapewnić prąd w domku letniskowym czy na jachcie. Pomijając wysoki koszt inwestycji eksploatacja takich urządzeń jest tania a ich trwałość wysoka.

Wady:
 • Konieczna optymalna lokalizacja.
 • Sezonowe różnice w wydajności i nieduża sprawność.
 • Wysoki koszt inwestycji i długi okres jej zwrotu.
 • Turbiny są źródłem hałasu.
dobrze zbudowana mała elektrownia wodna będzie służyć latami, fot. shutterstock

Energia z wody


Jeszcze kilkadziesiąt lat temu młyny nawet na niewielkich ciekach były widokiem znacznie powszechniejszym niż dziś. Energia pozyskiwana z wody powoli wraca do łask i obecnie zainteresowanie małymi obiektami tego typu jest coraz większe. Rzecz jasna budowa takiej elektrowni jest możliwa tylko na niektórych ciekach wodnych. A zatem nie jest to pomysł na pozyskiwanie zielonej energii dla domów już zbudowanych a raczej alternatywa dla tych, którzy chcą kupić ziemię w pobliżu rzeczki.
Zaletą tego typu rozwiązań jest z pewnością ich trwałość – dobrze zbudowana mała elektrownia wodna będzie służyć latami,
Pomoc samorządów
Wiele samorządów chcąc polepszyć stosunki wodne wręcz zachęca do takich inwestycji, proponując nawet dogodne lokalizacje (np. w województwie łódzkim wytypowano ponad 300 takich miejsc).
ponadto woda jest mniej kapryśna niż słońce czy wiatr. Małe elektrownie wodne dobrze wpisują się w program zatrzymywania wody, czyli w małą retencję. Oznacza to nie tylko większą różnorodność przyrodniczą w pobliżu ale i możliwość uzyskania dotacji z różnych programów środowiskowych.

W zależności od lokalnych warunków (m in. przepływ wody ) można tak produkować od kilku do kilkudziesięciu kW energii. Jest to niestety droga inwestycja: zakup turbiny, generatora i całej automatyki to niemały koszt, a często trzeba jeszcze wliczyć tu koszty zakupu ziemi i budowy domu (względnie jego remontu). Według ekspertów koszt budowy elektrowni produkującej około 55 kW energii (a więc dla kilkunastu gospodarstw) to wydatek przynajmniej pół miliona złotych. Tańsze są mniejsze elektrownie (do 5 kW), ale trudno znaleźć ich producentów.

Wady:
 • Ograniczone możliwości lokalizacji.
 • Konieczność uzyskania wielu zezwoleń.
 • Bardzo wysoki początkowy koszt inwestycji.
 • Urządzenia o małej mocy są w Polsce trudno dostępne.
Ekologia.pl
Ocena (3.6) Oceń: