Definicja pojęcia:

acidofilne dąbrowy

Acidofilne dąbrowy - (zespoły z klasy Quercetea robori-petraeae)


Zbiorowiska zaliczone do tej grupy mają charakter przejściowy między zachodnioeuropejską klasą Quercetea robori-petraeae a zasadniczo wschodnioeuropejską klasą Vaccinio-Piceetea. Różnice florystyczno-strukturalne pomiędzy tymi klasami zacierają się w strefie przejścia, która obejmuje i teren Polski.


Występujące tu zbiorowiska nawiązują jednocześnie do obydwu klas, w związku z czym ich syntaksonomia jest trudna i dyskusyjna.


Klasa ta reprezentowana jest w Polsce przez pięć jednostek, będących kresowymi i zubożałymi postaciami zespołów zachodnio- i środkowoeuropejskich.


Poniżej podano charakterystykę jednego lepiej scharakteryzowanego na terytorium Polski zespołu, który na obszarach morenowych zachodniego Pomorza jest głównym składnikiem krajobrazu.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.0
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy