Definicja pojęcia:

acidofilny las dębowo bukowy

Acidofilny las dębowo bukowy (Fago-Quercetum petraeae TX. 1955) - zbiorowisko lasu dębowo-bukowego typu atlantyckiego występuje powszechnie w północnych Niemczech, a w Polsce na Pomorzu i Ziemi Lubuskiej. Siedliskowo odpowiadają borom mieszanym.


W drzewostanie dąb bezszypułkowy i buk, czasem z domieszką sosny.

W runie panuje borówka czarna (Vaccinium myrtillus), orlica pospolita (Pteridium aquilinum). Za gatunki charakterystyczne klasy i zespołu można przyjąć groszek skrzydlasty (Lathyrus montanus), kłosówkę miękką (Holcus mollis), jastrzębiec gładki (Hieracium laevigatum) i baldaszkowaty (H. umbellatum).


Brakuje tu gatunków atlantyckich, charakterystycznych dla zespołu w zachodniej Europie. Rzadko występują gatunki żyznych lasów liściastych z klasy Querco-Fagetea. Mniejszy udział niż w zbiorowiskach klasy Vaccinio-Piceetea mają gatunki borowe, jak: gruszkówka jednostronna (Orthilia secunda), wrzos pospolity (Calluna vulgaris], prawnie chroniony pomocnik baldaszkowy (Chimaphila umbellata) oraz mchy — gajnik lśniący (Hylocomium splendens) i piórosz pierzasty (Ptilium crista-castrensis).


Fago-Quercetum jest acidofilnym oligo-mezotroficznym zbiorowiskiem występującym na świeżych lub wilgotnych glebach piaszczysto-gliniastych albo drobnopiaszczystych w typie gleb bielicowych z warstwą próchnicy nadkładowej. Dawniej opisywane było jako podzespół boru mieszanego Pino-Quercetum fagetosum.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.0
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy