Definicja pojęcia:

cewki

Cewki - dzielimy na podstawie ich budowy i funkcji, jakie pełnią, na naczyniowe i włókniste.

Cewki naczyniowe stanowią formę przejściową od cewek do naczyń, towarzyszą naczyniom i służą do przewodzenia wody. Swym kształtem i wielkością, zgrubieniem ścian i ułożeniem jamek przypominają małe naczynia, łączą się jednak za pośrednictwem jamek lejkowatych. Występują one tylko u niektórych drzew liściastych (brzoza, buk, dąb).

Cewki włókniste stanowią przejście od cewek do włókien, służą jako wzmocnienia, mogą także spełniać rolę magazynującą i przewodzącą. Są to komórki grubościenne, często o wąskich ścianach, na końcach zaostrzone, z jamkami lejkowatymi. Są one krótsze niż włókna drzewne.

Cewki ułożone są w formie regularnych, promieniowo przebiegających szeregów. Warstwa drewna wczesnego zbudowana jest z cienkościennych cewek o dużym świetle. W ich ścianach promieniowych znajdują się liczne lejkowate jamki, rozmieszczone w podłużnych szeregach. Cewki te służą przede wszystkim do przewodzenia wody. Na wewnętrznej powierzchni ścian cewek cisa i jedlicy można zaobserwować zgrubienia spiralne.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.6
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy