Definicja pojęcia:

wiśnia karłowata

Wiśnia karłowata (wisienka stepowa, Cerasus fruticosa PALL. (Prunus fruticosa PALL.)) - krzew 1,3 m wysokości, z licznymi pędami odroślowymi.

Liście jajowate lub lancetowate, klinowate u nasady, na brzegu gruczołkowato karbowane.

Kwiaty białe, średnicy do 1,5 cm, zebrane w 2—5-kwiatowe baldaszki. Owoce jajowatookrągłe, ciemnoczerwone, kwaśne, małe.

Gatunek pontyjski, ciepłolubny, występuje od południowo-zachodniej Syberii do Nadrenii. Przez Polskę przebiega północno-zachodnia granica zwartego zasięgu. Występuje głównie na Wyżynie Lubelskiej i Wyżynie Małopolskiej, rzadko na Kujawach, w okolicach Przemyśla i Bielinka n. Odrą.

Rośnie na słonecznych wzgórzach, na brzegach lasów, zboczach wąwozów i południowych lub południowo-wschodnich i południowo-zachodnich krawędziach dolin rzecznych.

Gatunek narażony na wyginięcie, objęty ścisłą ochroną prawną. Przeprowadzone ostatnio badania wykazały, że największym, a jednocześnie niedocenionym zagrożeniem dla wiśni karłowatej jest wiśnia pospolita, z którą tworzy płodne mieszańce, co może doprowadzić do ekspansji form mieszańcowych, jak stwierdzono już w Polsce na wielu jej stanowiskach, i „rozpuszczenia się” genotypu C. fruticosa w genotypie Cerasus vulgaris.

Wpisana do „Polskiej czerwonej księgi roślin”.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.3
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy