Definicja pojęcia:

zapylanie kwiatów

Zapylanie kwiatów - u naszych roślin drzewiastych zapylanie kwiatów następuje zwykle albo za pośrednictwem wiatru (u iglastych i niektórych liściastych), albo za pośrednictwem owadów (u większości liściastych). W pierwszym wypadku mamy do czynienia ze zjawiskiem wiatropylności (anemogamii), w drugim zaś owadopylności (entomogamii).

Kwiaty w ten sposób zapylane nazywamy wiatropylnymi lub owadopylnymi.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.7
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy