Definicja pojęcia:

żyzność gleby

Żyzność gleby - zdolność gleby do zaspokajania edaficznych wymagań różnych roślin w ramach możliwości stwarzanych przez pozostałe czynniki siedliskowe. Żyzność przejawia się w zdolności gleby do przekazywania bytującym na niej roślinom składników pokarmowych, wody, powietrza, ciepła itp. oraz w wymianie gazowej.

Efekty gospodarki leśnej w dużym stopniu uzależnione są od siedliska, a więc głównie od gleby, klimatu i rośliny. Podstawową funkcją każdej gleby jest produkowanie odpowiedniej ilości biomasy o pożądanej jakości.Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.8
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy