Definicja pojęcia:

aberracja sferyczna

Aberracja sferyczna - wada soczewki, której poszczególne strefy mają różne ogniska. Jeżeli pada na soczewkę wiązka monochromatyczna promieni równoległych, to dla promieni leżących blisko osi optycznej ognisko leży dalej od soczewki. Odległość a między tymi ogniskami nazywa się podłużną aberracją sferyczną (a = f2 - f1), gdzie: f2, f1 - odpowiednie ogniskowe.

a-02


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 5.0
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź