Definicja pojęcia:

adenozynodifosforan (ADP)

Adenozynodifosforan (ADP) - nukleotyd wysokoenergetyczny zawierający jedną grupę fosforanową. Cząsteczka ADP zbudowana jest z adeniny, rybozy i dwóch grup fosforanowych. Powstaje w wyniku hydrolizy ATP (tj. po odłączeniu trzeciej grupy fosforanowej), gdzie część energii jest uwalniana i służy powstawaniu nowych wiązań, a pozostała część ulega rozproszeniu w postaci ciepła. Podczas tej egzoergicznej reakcji uwalnia się
ok. delta G = - 7.3 kcal energii z jednego mola hydrolizowanego ATP: ATP+H2OrightarrowADP+Pi + delta G.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 2.9
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź