Definicja pojęcia:

atmosfery cyrkulacja ogólna

Atmosfery cyrkulacja ogólna - przemieszczanie się mas powietrza atmosferze Ziem oraz spowodowany tymi ruchami przepływ i wymianę różnych form energii o zasięgu planetarnym. Cyrkulację o małym zasięgu przestrzennym (wiatry lokalne) wywołane są czynnikami specyficznymi dla określonego obszaru. Cyrkulację atmosfery wywołuje przede wszystkim promieniowanie słoneczne docierające do powierzchni Ziemi. Ze względu na kształt naszej planety i jej ruch obiegowy i obrotowy następuje nierównomierny dopływ energii do powierzchni Ziemi. Dodatkowo występujące siły Coriolisa i siły odśrodkowej powodują odchylenie wiatrów od ich początkowego kierunku. Wymienione czynniki wpływają na wielkość ciśnienia atmosferycznego, a jego oscylacje wywołują ruch powietrza.
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.0
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy