Definicja pojęcia:

baza pokarmowa

Baza pokarmowa - pokarm występujący w środowisku, do którego mają dostęp organizmy żywe. Na przykład bazą pokarmową dla zającarośliny runa leśnego, nasiona, owoce, grzyby, kora drzew i krzewów. Określona populacja zwykle dopasowuje swoją liczebność do istniejącej bazy pokarmowej. W przypadku znacznego uszczuplenia bazy pokarmowej niektóre gatunki zwierząt dopasowują swoje zagęszczenie do aktualnych zasobów pokarmowych.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.4
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź