Definicja pojęcia:

bilans cieplny organizmu

Bilans cieplny organizmu - zestawienie ilości energii cieplnej pobieranej i traconej przez organizm w danym czasie, wyrażone w dżulach (J) lub kaloriach (cal). Następuje ciągła wymiana ciepła między organizmem a otoczeniem. Energię cieplną organizm pobiera z promieniowania słonecznego S, z promieniowania podczerwonego otoczenia IR oraz z procesów metabolicznych organizmu M. Organizm traci energię w wyniku konwekcji C, parowania LE i promieniowania podczerwonego organizmu IR0. Bilans równowagi cieplnej między organizmem a otoczeniem wyraża się równaniem: S + IR + M = IR0 + C + LE. Zachwianie bilansu równowagi prowadzi do zmian temperatury ciała organizmu i wpływa w istotny sposób na metabolizm organizmu.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.6
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy