Definicja pojęcia:

biogaz, gaz wysypiskowy

Biogaz, gaz wysypiskowy - łatwopalny gaz zawierający około 60 % metanu, który powstaje podczas fermentacji beztlenowej świeżego obornika lub innych substancji organicznych. Oprócz metanu (NH4) zawiera około 35% ditlenku węgla oraz domieszki innych gazów, np. siarkowodór, tlenek węgla i inne. W warunkach naturalnych powstaje na torfowiskach, jako tzw. gaz błotny oraz na plantacjach ryżu. Obecnie ma coraz szersze zastosowanie. Wykorzystuje się go głównie jako paliwo do napędu generatorów prądotwórczych (ze 100m? biogazu można wyprodukować około 600 kWh energii elektrycznej) i napędu samochodów oraz jako źródło energii do ogrzewania wody.
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 5.0
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy