Definicja pojęcia:

biopaliwa ciekłe

Biopaliwa ciekłe - a) benzyny silnikowe zawierające powyżej 5,0 % objętościowo biokomponentów lub powyżej 15,0 % objętościowo eterów;
b) olej napędowy zawierający powyżej 5,0 % objętościowo biokomponentów;
c) ester, bioetanol, biometanol, dimetyloeter oraz czysty olej roślinny - stanowiące samoistne paliwa;
d) biogaz - gaz pozyskany z biomasy;
e) biowodór - wodór pozyskiwany z biomasy;
f) biopaliwa syntetyczne - syntetyczne węglowodory lub mieszanki syntetycznych węglowodorów, wytwarzane z biomasy, stanowiące samoistne paliwa.
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.6
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź