Definicja pojęcia:

buforowość gleby

Buforowość gleby - zdolność gleby do przeciwstawiania się zmianom stężenia jonów wodorowych (pH) pod wpływem kwasów, zasad lub soli (kwaśnych albo zasadowych). Mała buforowość zwiększa podatność gleby na degradację pod wpływem kwaśnych deszczów lub stosowanych nawozów. W glebach wyróżniamy dwa podstawowe układy buforowe: węglanowy CaCO3|Ca(HCO3)2|H2CO3 (skuteczny dla pH 7.1-8), sorpcyjny
Ca2+|Ca(HCO3)2 |H2CO3 (Ca2+ +2H2)+ 2CO2 = Ca(HCO3)2 + 2H+.
Do opisu buforowości gleby stosuje się tzw. krzywe buforowe - podobne jak w przypadku miareczkowania chemicznego.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 5.0
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy