Definicja pojęcia:

cement

Cement - rodzaj spoiwa, które po zarobieniu wodą w wyniku procesu wiązania twardnieje, a po stwardnieniu nie ulega działaniu wody. Stosowany w budownictwie do zapraw i betonów. Otrzymuje się go przez wypalenie odpowiednich surowców (np. margli, gliny, wapieni, żużlu wielkopiecowego, klinkieru, boksytu itp.) w wysokiej temperaturze i zmielenia powstałego produktu na bardzo drobny proszek. Rozróżnia się następujące rodzaje cementu: portlandzki, anhydrytowy, glinowy (odporny na działanie słonej wody), hutniczy (odporny na działanie słabych kwasów i wód agresywnych), magnezjowy (stosowany jako kit do metali i szkła), specjalny (pęczniejący podczas twardnienia) i mieszany. Na przykład cement portlandzki wytwarza się przez prażenie w temperaturze ok. 1400°C margli lub wapieni zmieszanych z gliną, a otrzymany produkt dokładnie się miele.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.5
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź