Definicja pojęcia:

charakterystyczna działalność związana z ochroną środowiska

Charakterystyczna działalność związana z ochroną środowiska - każda działalność podstawowa lub drugorzędna wykonywana przez jednostki produkcyjne wyspecjalizowane w ochronie środowiska albo działalność pomocnicza w stosunku do działalności podstawowej albo drugorzędnej niezwiązanej z ochroną środowiska. Obejmują one dokonywanie, w celu ochrony środowiska, modyfikacji podczas procesu technologicznego. Wyniki charakterystycznej działalności związanej z ochroną środowiska nazywane są "usługami charakterystycznymi";

Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.6
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź