Definicja pojęcia:

chemiczne przekształcanie gleby

Chemiczne przekształcanie gleby - zmiana odczynu, zasolenia lub zatrucia gleby w wyniku antropopresji, tj. zamierzonych lub nieoczekiwanych skutków działalności człowieka. Odczyn gleby(zakwaszenie albo alkalizacja) wpływa na kierunek procesów glebowych, wietrzenie skał macierzystych, mineralizację i humifikację szczątków organicznych, nitryfikację (utlenianie jonów amonowych do azotanów) i denitryfikację (redukcję azotanów do amoniaku lub azotu) oraz rozwój organizmów żyjących stale lub przejściowo w glebie (edafonu) i wzrost roślin. Groźne zanieczyszczenie gleby stanowią azotany występujące w nadmiarze, w wyniku nawożenie gleb azotem, zanieczyszczona atmosfera lub ścieki. Opóźniają one dojrzewanie roślin zmniejszając ich odporność na choroby, szkodniki i wyleganie, powodują zanik przyswajalnej miedzi oraz są prekursorami kancerogennych, teratogennych i fitotoksycznych nitrozoamin. Rośliny przenawożone azotem szkodzą zdrowiu ludzi i zwierząt.
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.8
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź