Definicja pojęcia:

ciepło

Ciepło - proces przekazywania energii pomiędzy kontaktującymi się układami termodynamicznymi wywołany różnicą temperatur. Ciało znajdujące się w równowadze z otoczeniem posiada energię wewnętrzną U (energia kinetyczna atomów lub cząsteczek oraz energia potencjalna ich wzajemnego oddziaływania). Jeżeli zmieni się temperatura lub stan skupienia tego ciała, wtedy jego energia wewnętrzna zmieni się o delta U. Zgodnie z pierwszą zasadą termodynamiki: delta U = Q - W, gdzie Q oznacza energię pobraną przez ciało od otoczenia, a W jest energią oddaną na pracę nad otoczeniem. Jednostką ciepła w układzie SI jest dżul (J), dawniej używano kalorii (cal).


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.1
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy