Definicja pojęcia:

dawka promieniowania

Dawka promieniowania - wielkość opisująca promieniowanie jonizujące pod względem jego zdolności do jonizacji lub przekazywania energii, a także pod względem stopnia szkodliwości jego oddziaływania na organizmy żywe. W Polsce wysokość dawek promieniowania jonizującego regulują następujące akty prawne: Ustawa z dnia 10 kwietnia 1986 r. "Prawo atomowe" (Dz.U. Nr 12, poz. 70 z późn. zm.) i Zarządzenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 31 marca 1988 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego i wskaźników pochodnych określających zagrożenie promieniowaniem jonizującym (M.P. z dnia 21 maja 1988 r.) - p.z. 2.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.8
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź