Definicja pojęcia:

decyzja o dopuszczalnej emisji

Decyzja o dopuszczalnej emisji - określenie rodzaju, ilości substancji lub energii dopuszczalnej do wprowadzenia do środowiska (np. do powietrza przez inwestora). Decyzję wydaje wojewoda lub starosta na czas oznaczony na podstawie złożonej dokumentacji, w której należy:
1) opisać technologię produkcji (usługi);
2) scharakteryzować poszczególne emitory;
3) określić czas pracy zakładu w ciągu roku;
4) podać czas pracy emitorów;
5) określić rodzaje i ilość zanieczyszczeń;
6) określić rodzaje i skuteczność urządzeń oczyszczających;
7) określić stan zanieczyszczenia środowiska istniejący oraz przewidywany podczas działalności;Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.4
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy