Definicja pojęcia:

decyzja o dopuszczalnej emisji

Decyzja o dopuszczalnej emisji - określenie rodzaju, ilości substancji lub energii dopuszczalnej do wprowadzenia do środowiska (np. do powietrza przez inwestora). Decyzję wydaje wojewoda lub starosta na czas oznaczony na podstawie złożonej dokumentacji, w której należy:
1) opisać technologię produkcji (usługi);
2) scharakteryzować poszczególne emitory;
3) określić czas pracy zakładu w ciągu roku;
4) podać czas pracy emitorów;
5) określić rodzaje i ilość zanieczyszczeń;
6) określić rodzaje i skuteczność urządzeń oczyszczających;
7) określić stan zanieczyszczenia środowiska istniejący oraz przewidywany podczas działalności;8) określić zasięgi stref normatywnych (lub maksymalnych), podać koncepcję (zabezpieczenia) ograniczenia emisji (hałasu, substancji) w celu osiągnięcia wartości normatywnych. Dopuszczalne wielkości emisji zanieczyszczeń wprowadzonych do środowiska nie mogą przekroczyć wartości normatywnych ustalonych dla obszarów specjalnie chronionych (np. parki krajobrazowe) oraz pozostałych obszarów (np. mieszkalnych).


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.4
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź