Definicja pojęcia:

deglomeracja

Deglomeracja - planowane działanie zmierzające do zahamowania zagęszczenia ludności w aglomeracji, realizowane poprzez zmianę lokalizacji zakładów pracy lub budowę nowych zakładów poza obrębem aglomeracji.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.5
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź