Definicja pojęcia:

DNA

DNA - kwas dezoksyrybonukleinowy. Znajduje się w jądrze każdej żywej komórki. Stanowi materiał genetyczny, tzn. decyduje o rodzaju, postaci i nawykach naturalnych istoty żywej. DNA składa się z podwójnej spirali (helis), zbudowanej z nukleotydów, z których każdy składa się z zasady azotowej puryny (adeniny - A lub tyminy - T) lub pirymidyny (guaniny - B, cytozyny - C), pięciowęglowego cukru (deoksyrybozy) i grupy fosforanowej. Występuje w chromosomach i mitochondriach. Bierze udział w biosyntezie białek i przenoszeniu cech dziedzicznych. Strukturę przestrzenną DNA odkryli w 1954 roku J.D. Watson i F.H. Crik. Za to otrzymali Nagrodę Nobla razem z M.H.F. Wilkinsonem. Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.8
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy