Definicja pojęcia:

farba

Farba - barwna substancja błonotwórcza stanowiąca mieszaninę barwników i pigmentów ze spoiwami, używana do malowania powierzchni przedmiotów. Spoiwami są roztwory jednej lub kilku substancji błonotwórczych (np. pokostu, żywicy naturalnej lub syntetycznej) oraz dodatkowych środków (np. substancji powierzchniowo czynnych i in.) w odpowiednich rozpuszczalnikach. Rodzaj spoiwa decyduje o przyczepności farby do podłoża, jej odporności na działanie czynników zewnętrznych, a także sposobie i szybkości jej schnięcia. Rozróżnia się następujące typy farb: farby malarskie, farby artystyczne i farby drukarskie. Wśród farb malarskich wyróżnia się: olejne, olejno-żywiczne, emulsyjne i wodne.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.8
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź