Definicja pojęcia:

faza drzewostanu dojrzałego

Faza drzewostanu dojrzałego - faza rozwoju drzewostanu gatunków lasotwórczych, następująca po drzewostanie dojrzewającym, w której występuje kulminacja przyrostu miąższości. Obejmuje ona drzewostan w wieku od 80 do 100 lat. W tym okresie następuje wyrąb drzew w lasach użytkowanych gospodarczo.
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.8
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź