Definicja pojęcia:

feromony agregacji

Feromony agregacji - związki chemiczne wydzielone przez osobników tego samego gatunku, powodujące gromadzenie się osobników jednego gatunku w miejscu jego wydzielenia, np. w celu zwabienia partnerów seksualnych, przekazania informacji o znalezionym obfitym źródle żywności, albo o odkryciu miejsca do założenia kolonii. Tego typu feromony zachowują aktywność przez długi czas, np. węglowodór undekan, wydzielany przez robotnice pewnego gatunku mrówek, zachowuje aktywność przez 12 godzin.
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 3.8
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź