Definicja pojęcia:

galasy, wyrośla

Galasy, wyrośla - rozrosty tkanek roślin (narośla) spowodowane przez zwierzęta (np. np.: nicienie, roztocza) i pasożytnicze rośliny. Powstają wskutek nakłucia rośliny i złożenia jaj przez samice lub pod wpływem żerowania larw głównie przez błonkówki z rodziny galasówkowatych oraz pajęczaki. Ich zadaniem jest ochrona rozwijającej się larwy owada w jego wnętrzu. Można je spotkać na drzewach liściastych (np. na liściach dębów, buków i topoli) o różnorodnych kształtach i ubarwieniu. Wykorzystuje się je do produkcji taniny, atramentu oraz środków farmakologicznych.
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.0
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź