Definicja pojęcia:

heptan

Heptan - węglowodór z grupy alkanów (C7H16). Bezbarwna, lotna i łatwopalna ciecz. Otrzmuje się go z ropy naftowej w procesie destylacji. Stosuje się głównie do otrzymywania toluenu, a także jako wzorzec oznaczania liczby oktanowej paliw oraz jako rozpuszczalnik.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 3.7
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź