Definicja pojęcia:

hormeza radiacyjna

Hormeza radiacyjna - zjawisko korzystnego wpływu małych dawek promieniowania jonizującego na żywe organizmy, które przy wyższych dawkach powoduje skutki dla niego szkodliwe. Mechanizm tego zjawiska polega na stymulowaniu komórkowych mechanizmów naprawczych dla małych dawek i w efekcie spadku liczby uszkodzeń DNA. Jednak wzrost dawki promieniowania prowadzi do powstawania nowotworów złośliwych i innych chorób o podłożu genetycznym. Przeciwnicy tego poglądu uważają, że promieniowanie jest bezwzględnie szkodliwe, a stopień szkodliwości zależy liniowo od wielkości dawki.
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.3
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź