Definicja pojęcia:

idioadaptacja

Idioadaptacja - przystosowanie organizmów do bytowania w określonym środowisku w wyniku niewielkich zmian ewolucyjnych (aromorfozy), tj. specjalizacją cech, a nie podnoszeniem organizacji i czynności życiowych całego organizmu. Przykładem są zróżnicowane aparaty gębowe owadów, przystosowane do pobierania różnych rodzajów pokarmu lub kończyny ssaków umożliwiające poruszanie się w odmienny sposób i w zróżnicowanych środowiskach. Żyjące obecnie żaby i traszki nie różnią się w budowie od swoich przodków (płazów pierwotnych), jedynie ściśle przystosowały się do życia w drobnych zbiornikach wodnych.
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.6
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź