Definicja pojęcia:

imisja zanieczyszczeń

Imisja zanieczyszczeń - ilość zanieczyszczeń pyłowych lub gazowych w jednostce objętości powietrza atmosferycznego, przynoszonych przez wiatr, często z dużych odległości. Stanowią je produkty spalania paliw i procesów technologicznych. Działanie imisji działa niekorzystnie na organizmy i ich środowisko.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.8
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź