Definicja pojęcia:

imprinting, wdrukowanie, wpojenie

Imprinting, wdrukowanie, wpojenie - utrwalenie się w świadomości ludzi i zwierząt specyficznych bodźców we wczesnym etapie ich rozwoju osobniczego, które następnie wywołują u nich instynktowne reakcje. Młode organizmy uczą się rozpoznawać różne obiekty (np. rodziców, rodzeństwo) i typowe dla tych obiektów zachowania przy użyciu różnych zmysłów, np. wzroku, dotyku itp. Ten szybki proces uczenie pozostawia trwały ślad w życiu organizmu w postaci utrwalenia poznanych obiektów i ich zachowań, jako tak zwanych reakcji wrodzonych. Przykładami imprintingu są niektóre gatunki ptaków. Młode gęsi po wykluciu chowane przez człowieka, uznają go za matkę, tj. wzorzec swojego gatunku. Dojrzała seksualnie czapla, trzymana w okresie imprintingu w towarzystwie jedynie człowieka i później przebywająca przez długi okres czasu ze swoim gatunkiem, będzie kierowała swoje instynktowne reakcje płciowe na człowieka, z którym będzie usiłowała budować gniazdo i płodzić potomstwo. Inne czaple nie będą traktowane jako partnerzy seksualni.
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.8
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź